Tytuł projektu: Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mścice

Nazwa programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 19.08.2010 – 18.10.2010

Nr umowy: 30/2010/OP-IN-Iz/D

Data umowy: 19.08.2010

Koszty:

649 918,00

Koszt całkowity

150 000,00

Koszty kwalifikowalne

150 000,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki Mercedes Benz Atego 1529, rok produkcji 2010.

Zdjęcia: