JAGODY, OLSZYNA I SWATY W PRADZE

 Po raz siódmy w Czeskiej Pradze w dniach 26-27 lipca odbyły się  Międzynarodowe Spotkania  Zespołów Pieśni i Tańca Ludowego „Prague  Folklore  Days”.  Miasto gościło zespoły folklorystyczne z całego świata, a wśród nich przedstawicieli z Polski .  Powiat koszaliński  reprezentowały zespoły: „Jagody” z Niedalina,  „Olszyna” z Żydowa oraz  Kapela „Swaty” z Będzina prezentując na scenach i ulicach Pragi folklor różnych regionów naszego kraju.

Zaproszone zespoły przywitał  w ratuszu  Burmistrz Pragi dziękując za przyjazd do ich miasta życząc jednocześnie twórczego i przyjemnego pobytu. Przedstawiciele zespołów wręczyli drobne upominki promujące kraje i regiony , z których przybyli .

Najbardziej atrakcyjnym punktem festiwalu mimo ogromnego upału była uroczysta parada zespołów ulicami Starego Miasta, gdzie kilkukrotnie mogły się one dodatkowo zaprezentowały  przed tysiącami  turystów. Szczególnie wzruszające były chwile gdy napotykaliśmy naszych rodaków oraz okrzyki radości – Nasi  ! To Polacy!

Zespoły uczestniczące w festiwalu za okazaną pomoc w organizacji wyjazdu dziękują szczególnie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego panu Olgierdowi Geblewiczowi, Staroście Koszalińskiemu panu Romanowi Szewczykowi,  Burmistrzowi Polanowa  panu Grzegorzowi Lipskiemu, Wójtowi Gminy Będzino panu Henrykowi Brodzie, Radzie Sołeckiej z Żydowa, Firmie Lucyna i Kazimierz Parol z Mścic, Stacji Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników z Koszalina oraz Pensjonatowi „Lazur” z Mielna. Dziękujemy też wszystkim tym osobom i instytucjom, które nie są wymienione ale w bardzo znaczący sposób przyczyniły się do wyjazdu zespołów do Pragi.

[nggallery id=73]