Powiat Koszaliński przy współpracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie organizuje Jarmark Bożonarodzeniowy w Koszalinie w dniach 22-23 grudnia br. w godzinach 11:30-17:00 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

jarmark bożonarodzeniowy, podczas którego prezentowane będą prace twórców ludowych  i rękodzielników oraz regionalne produkty spożywcze,

warsztaty wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, każda zainteresowana osoba będzie mogła pod opieką instruktorów przygotować tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe, m.in. z papieru, bibuły i sznurka,

program artystyczny, w ramach którego grupy folklorystyczne i artystyczne zaprezentują na scenie repertuar świąteczny.

konkurs wiedzy o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych.

Zapraszamy wszystkich twórców ludowych, stowarzyszenia, sołectwa, świetlice, jednostki oświatowe z terenu województwa zachodniopomorskiego  do wystawienia prac rękodzielniczych oraz regionalnych produktów spożywczych. Wystawcą zapewniamy bezpłatne miejsca w domkach drewnianych oraz posiłek.

Zgłoszeniaprosimy dokonywać do dnia 19 grudnia br. pod nr  tel. 94/714-01-75 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie (pok. 408, IV p.).

Zapraszamy  do  udziału