Jest rozporządzenie w sprawie obostrzeń do 28 lutego

Uzupełniona kolejność szczepień, ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, otwarcie uzdrowisk od 11 marca – m.in. takie rozwiązania znalazły się w najnowszej nowelizacji rozporządzenia w sprawie obostrzeń.

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowelizacja przewiduje przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej ograniczeń do dnia 28 lutego 2021 r.

Nowe rozwiązania to m.in. otwarcie kin i teatrów, ?przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego?, a także umożliwienie prowadzenia usług hotelarskich, przy czym dla gości będzie możliwe udostępnienie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Ograniczenia zajmowania połowy pokoi nie będzie się stosowało do obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których świadczone są usługi m.in. na rzecz aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami, otwarte mają być stoki narciarskie, a także inne obiekty sportowe na otwartym powietrzu.

Ponadto uruchomione mają zostać kasyna, pod warunkiem że w obiekcie będzie mogło znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Zniesione mają zostać również ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek wsparcia dziennego.

Rozporządzenie przewiduje się dodatkowe zwolnienie z odbywania kwarantanny dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów, sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań zagranicznych.

?Projektowany przepis ma umożliwić członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących powrót do Polski ze zgrupowań zagranicznych oraz zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego? ? uzasadniał przepisy rząd.

Zgrupowania zagraniczne szczególnie w okresie zimowo-wiosennym organizowane w ciepłych strefach klimatycznych są niezbędne dla możliwości prowadzenia treningu specjalistycznego.

Regulacja przewiduje ponadto umożliwienie uczestniczenia w szkoleniu i współzawodnictwie zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego.

Dodatkowo rozporządzenie umożliwi realizowanie kursów/szkoleń i egzaminów, które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowego prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów wodnych, a także organizacji egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.

Dodano się również przepis, zgodnie z którym Minister Zdrowia będzie informował o terminie szczepienia poszczególnych grup osób. Ponadto proponuje się uzupełnienie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o urzędowych lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, zaangażowane w kontrolę występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczanie ognisk tej choroby.

Od 11 marca wznowiona ma być działalność uzdrowiskowa.

Rozporządzenie znajduje się tutaj.

aba/

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jest-rozporzadzenie-w-sprawie-obostrzen-do-28-lutego-dokument

opublikowano 15 lutego 2021