Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej drogiej koleżanki, wieloletniego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie – Joanny Żurawskiej.

Całe życie Śp. Joanny Żurawskiej było związane z Gminą Będzino. Urodziła się w Kołobrzegu. Przez okres dzieciństwa i wczesnej młodości mieszkała z rodzicami w Kładnie.

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Śmiechowie, którą ukończyła w 1976 r. Następnie kontynuowała edukację w Zasadniczej Szkole Handlowej w Koszalinie. Maturę zdała w Technikum Handlowym w Koszalinie. Rozpoczęła pracę zawodową w 1982 r, jako pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Będzinie. Przez jakiś czas mieszkała w Dobrzycy, a następnie w Będzinie. W 1985 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe dla pracowników socjalnych. W roku 1990 została powołana na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Funkcję tą pełniła przez prawie 28 lat. W 2000 r. uzupełniła swoje wykształcenie –ukończyła studia wyższe, uzyskała tytuł licencjata w zakresie administracji publicznej. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe, na kierunku organizacja pomocy społecznej. Przez te lata dała się poznać jako człowiek niezwykłej dobroci, wielkiego serca, wrażliwym na ludzką krzywdę. Była osobą sumienną, zawsze uczynną, pomagającą innym. Najlepszym tego dowodem na to były te wszystkie osoby, które towarzyszyły w jej ostatniej drodze.

Asiu – na zawsze pozostaniesz w naszych sercach – niech podążą za Tobą dobre myśli ludzi, którym przez te wszystkie lata niosłaś pomoc. Spoczywaj w pokoju!

opublikowano 12 kwietnia 2018