„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

Nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć,

Co robić, jak postępować , współżyć z innymi, patrzeć,

odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat”

Robert Fulghum

Dzień 4 października 2019 roku dla Przedszkola „Promyki Bałtyku” był dniem szczególnym i wyjątkowym. Placówka obchodziła 45-lecie  swojego istnienia.

W tej niezwykle barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział: przedszkolaki, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście. Pani  dyrektor Elżbieta Nożykowska  gorąco powitała wszystkich zebranych, a wśród nich: Zastępcę Wójta pana  Dariusza Markowskiego,  panią Sekretarz Gminy Annę Janiuk,  Komisję Oświaty: panią Lucynę Parol, Joannę Banaszczak oraz panią Agnieszkę Gębura.

Obecni byli także  dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli w gminie oraz byłe panie dyrektor Przedszkola, założycielka przedszkola pani Danuta Wojtowicz, Anna Janas oraz Danuta Nowakowska.

Wśród nas była również radna powiatu Elżbieta Góral oraz wielu przyjaciół przedszkola.

Jubileusz 45-lecia  przedszkola to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. W przedszkolu zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale i wiedzy. Z codziennych radości dzieci budzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy, daje poszukującej naturze sens życia i coś, dlaczego warto żyć”- tymi słowami zaczęła swoje przemówienie pani dyrektor Elżbieta Nożykowska. Słowa podziękowań płynęły również do całej społeczności przedszkolnej czyli:  dzieci, ich rodziców, nauczycieli, przyjaciół przedszkola, którzy oddali tutaj swoje umiejętności, entuzjazm i serce.  Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć przez te 45 lat przedszkole takie, jakie widzimy dzisiaj, wrażliwe na potrzeby dzieci, przyjazne, kolorowe, nowoczesne, otwarte na nowe. Długa jest  lista wszystkich tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali „Promyki Bałtyku”. Nazwiska wielu z nich widnieją w kronikach zgromadzonych w archiwum przedszkolnym.

Goście mogli również zobaczyć krótkie występy artystyczne w wykonaniu wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Radość, energia uchwycona na scenie na długo pozostanie w pamięci naszych gości. Miłym i wzruszającym akcentem był występ absolwentki przedszkola Wiktorii Banaszczak.

Jubileusz, który był niezwykłym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola, przywołał wiele wzruszających wspomnień. Ta sentymentalna podróż pozostanie w naszych wspomnieniach i sercach.

Opracowała: I. Formela