Jubileusze 50-lecia

To wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego ?Nie sztuką pokochać, a sztuką wytrwać w miłości na dobre i złe. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej,  to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. 22 czerwca 2018 r. dwie pary małżeńskie obchodziły Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Uroczystość Państwa Zofii i Mieczysława Dodzianów odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie, na którą przybyła rodzina i znajomi Jubilatów. Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda dokonał aktu dekoracji  medalami przyznanymi za ?Długoletnie Pożycie Małżeńskie?  w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski przekazał list gratulacyjny oraz  Pani Krystyna Najdzion v-ce Przewodnicząca Radny Gminy wręczyła Jubilatom  upominek.

Pani Zofia urodziła się  w miejscowości Pniewite obecnie woj. kujawsko-pomorskie.  Ukończyła szkołę zawodowej z zawodem  fryzjer. W 1964r. przybyła na teren Gminy Będzino do  m. Dobrzyca w poszukiwaniu pracy,  pracowała  w  zakładzie fryzjerskim. W latach 1968 ? 1997 pracowała  jako pomoc stomatologiczna w Ośrodku Zdrowia w Dobrzycy do uzyskania emerytury.

Pan Mieczysław urodził się w Olsztynie. Wraz z rodzicami i rodzeństwem w 1952 roku przybył do Dobrzycy. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Gdańsku. Po jego ukończeniu podjął pracę w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Od 1970 roku pracował na stanowisku kierownika robót w POHZ w Mścicach. W latach 1972 ? 1975 pracował na stanowisku inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

Własną działalność gospodarczą rozpoczął w 1981 r, którą prowadził do 2016 roku do uzyskania emerytury.

Państwo Dodzian mają  dwie córki  oraz trzy wnuczki.

Uroczystość Jubileuszowa Państwa Marianny i Bogumiła Sztyraków odbyła się w Dobrzycy, na którą przybyła rodzina Jubilatów. Małżonkowie zostali udekorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Wójta Gminy Będzino Pana Henryka Brodę, a list gratulacyjny w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie  przekazała V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Najdzion.

Pani Marianna  urodziła się w Roszkowej Woli w woj. łódzkim. Do Dobrzycy przyjechała  wraz z rodzicami i rodzeństwem wiosną 1946 roku.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dobrzycy w 1957 roku podjęła pracę w koszalińskiej “Bogusławce”.

W latach 1965 – 1973 pracowała w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Dobrzycy na stanowisku  kierownika USC . Od 1973 roku wspólnie  z mężem prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1963 r. jest członkinią prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Pan Bogumił  urodził się w Jarosławiu  obecne woj. podkarpackie  Na teren Gminy Będzino do Dobrzycy  przybył latem 1946r. wraz z rodzicami. Uczęszczał do  Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, którą ukończył w 1955 roku. Po ukończeniu szkoły pracował  w Zakładzie Stolarskim swojego ojca, który przejął w 1973r.  i  pracował  do uzyskania  emerytury. Od młodzieńczych lat należał do OSP w Dobrzycy i do dziś jest  honorowym prezesem.

Państwo Sztyrakowie mają jedną córkę, dwóch synów, siedmioro wnucząt i jedną prawnuczkę.

Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki i prawnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz samorządowych Gminy Będzino, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób,  by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC
Dorota Kokłowska

[av_gallery ids=’170686,170687,170688,170689,170690,170691,170692′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-6mc1egt’]

 

opublikowano 27 czerwca 2018