Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

Motto:
Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” – Robert Paulet

W dniu 22 października 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie odbyły się uroczyste spotkania par obchodzących „Złote Gody” Państwa Krystyny i Jana Górnowskich z Łopienicy, Haliny i Stanisława Kowalczyków z Tymienia, Stanisławy i Zbigniewa Wawryk z Dobrzycy. Państwo Alina i Marek Bezulscy z Mścic przyjęli Wójta Gminy Będzino wraz z Kierownikiem USC w miejscu zamieszkania.

“Złote Gody” to wyjątkowe wydarzenie będące symbolem wzajemnej wierności i miłości, dowodem wspólnego zrozumienia, tolerancji i szacunku – istoty związku małżeńskiego. Wszystkie pary ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim obiecali sobie darzyć się uczuciem. Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem, na swojej drodze napotykali radości i smutki. Pielęgnowali swoje związki, rozwijali je, ubogacali, dbali o siebie nawzajem, razem pokonywali trudy życia i doczekali się jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski podziękował dostojnym Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz dokonał
uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kokłowska przekazała pamiątkowe dyplomy wyrażając uznanie dla Jubilatów za budowanie wspólnego życia, życząc im wielu kolejnych lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności.

Państwo Krystyna i Jan Górnowscy z Łopienicy

Państwo Halina i Stanisław Kowalczykowie z Tymienia

 

Państwo Stanisława i Zbigniew Wawryk z Dobrzycy

Państwo Alina i Marek Bezulscy z Mścic

Szanowni Jubilaci raz jeszcze przekazuję najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

opublikowano 28 października 2021