Jubileusze 50-lecia

W dniu 18 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie obchodzono Jubileusze Pożycia Małżeńskiego. Szmaragdowe Gody obchodzili Państwo Danuta i Jan Kuszowie, Złote Państwo Teresa i Władysław Banachowie oraz Państwo Genowefa i Jan Walusowie.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał aktu dekoracji Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski, który przekazał listy gratulacyjne oraz rodziny Jubilatów.

Te wspólne 55 i 50 lat Pożycia Małżeńskiego Par obchodzących swoje święto to symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Państwo Danuta i Jan Kuszowie ze Skrzeszewa obchodzili 55 rocznicę Pożycia Małżeńskiego – Szmaragdowe Gody.

kuszowie

Związek małżeński zawarli w USC w Będzinie w grudniu 1959 r. Pan Jan przyjechał razem z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami z m. Podrusów obecne woj. lubelskie w roku 1946 na teren gminy Będzino do m. Skrzeszewo. Pracował jako kierowca w: Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Koszalinie, PSTBR w Koszalinie, GS Będzino oraz SKR Będzino do uzyskania wieku emerytalnego. Pani Danuta przyjechała na teren gminy Będzino do m. Słowienkowo w roku 1948 z rodzicami i rodzeństwem z Dąbrowy z obecnego woj. świętokrzyskiego. Pierwszą pracę podjęła w Izbie Porodowej w Dobrzycy, jednak po urodzeniu córki zrezygnowała z pracy i zajęła się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. W 1964 r. objęli gospodarstwo rolne po rodzicach Pana Jana, które prowadzili do emerytury. Państwo Kuszowie mają 2 dzieci córkę i syna, 3 wnucząt i 2 prawnuków.

50 rocznicę Pożycia Małżeńskiego świętowali Państwo Teresa i Władysław Banachowie ze Słowienkowa.

banachowie

Pani Teresa przyjechała na teren gminy Będzino w 1960 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem do m. Dworek z Gogolina k. Bydgoszczy, a Pan Władysław na teren gminy Będzino przyjechał jako repatriant z Żelechowa k. Lwowa z rodzicami i rodzeństwem do m. Dworek. Pracował jako kierowca w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Dworku. Następnie w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” również jako kierowca, do uzyskania wieku emerytalnego. Pani Teresa zawodowo nie pracowała – zajmowała się dziećmi i prowadzeniem domu. W 1981 r. przeprowadzili się do Koszalina, a w 2006 r. ponownie zamieszkali na terenie gminy Będzino w m. Słowienkowo. Państwo Banachowie mają 2 córki i 1 syna oraz 3 wnuków.

50-lecie Pożycia Małżeńskiego czyli Złote Gody obchodzili Państwo Genowefa i Jan Walusowie z Będzina.

walusowie

Państwo Walusowie małżeństwo zawarli w USC w Człuchowie w roku 1964. Oboje pochodzą z m. Wojtkowa – obecne woj. podkarpackie. Pani Genowefa wraz rodzicami przyjechała do Człuchowa. Pan Jan przyjechał w 1947 r. z rodzicami i rodzeństwem do m. Drzewiany gm. Bobolice z woj. podkarpackiego. Ukończył Technikum Finansowe w Koszalinie w roku 1958. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Urzędzie Pocztowym w Koszalinie, a w roku 1967 objął stanowisko Naczelnika Urzędu Pocztowego w Będzinie. W roku 1970 ponownie powrócił do pracy w Urzędzie Pocztowym w Koszalinie, a stanowisko Naczelnika w Urzędzie Pocztowym w Będzinie objęła żona Genowefa, aż do przejścia na emeryturę. Państwo Walusowie mają 1 syna, 3 córki, 12 wnucząt i 1 prawnuka.

Wszystkim parom z całego serca gratulujemy i życzymy następnych Jubileuszy.

Kierownik USC
Dorota Kokłowska

 

opublikowano 21 kwietnia 2015