Jubileusze Pożycia Małżeńskiego

W dniu  20 czerwca 2013r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie obchodzono 2 Jubileusze  Pożycia Małżeńskiego. 50-lecie Państwa Leontyny i Edmunda Marzec ze Strachomina oraz Państwa Barbary i Henryka Burczaków z Popowa. To wyjątkowe święto, które obchodzi się po ponad 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego to symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego udekorował Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Pan Adam Gołębiewski Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Będzinie oraz rodzina i przyjaciele Jubilatów. Państwo Leontyna i Edmund Marzec przyjechali  pod koniec lat 40  z byłego woj. kieleckiego n teren gminy Ustronie Morskie. Związek małżeński zawarli  30 marca 1963r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu Morskim. Po ślubie oboje  podjęli pracę zawodową, Pani Leontyna w Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej, a Pan Edmund w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Strachominie,  jako kierowca. Jubilaci zawodowo pracowali, aż do chwili przejścia na emeryturę. Ponownie na terenie Gminy Będzino zamieszkali w 2012r.   Państwo Marzec mają  3 dzieci, 4 wnucząt. Jak mówi Pani Leontyna „Zawsze staraliśmy się  żyć uczciwie, darzyć szacunkiem drugiego człowieka i siebie. I to się chyba udało. Po prostu jesteśmy  szczęśliwi”.

Państwo Barbara i Henryk Burczakowie poznali się w 1954r. Oboje pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dobrem. Pan Henryk przyjechał wraz z rodzicami z Syberii i pracował jako magazynier, a Pani Barbara pracowała na stanowisku młodszej księgowej. Przyjechała z Wołomina po ukończeniu technikum finansowego. Ślub kościelny zawarli w roku 1956 w Koszalinie, a cywilny w 1960r. w Mścicach. Pan Henryk pracował na stanowisku kierownika PGR w Cieszynie i Boleszewie , aż do otrzymania uprawnień emerytalnych, a Pani Barbara pracowała jako sprzedawca w sklepie w Popowie. Od 1960r. prowadzili również wspólnie 8 ha gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzi syn. Państwo Burczakowie maja troje dzieci jedną córkę, 2 synów, 6 wnuczek i 1 prawnuka.

Szanownym Jubilatom składam raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności, kolejnych długich lat w zdrowiu i szczęściu, gratulacje oraz wyrazy uznania i ogromnego szacunku.
Kierownik USC Dorota Kokłowska

[nggallery id=71]

 

opublikowano 25 lipca 2013