Zakończono inwestycję związaną z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Podamirowo, Dobiesławiec oraz w części Strzeżenic. W związku z powyższym, jej mieszkańcy mogą starać się o przyłączenie swoich posesji do sieci kanalizacyjnej.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do Gminnego Zakładu Komunalnego (Będzino 17, nr tel. 94 316 23 03) w celu wydania warunków technicznych. Na miejscu można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Dlaczego warto skorzystać z przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? Koszt odbioru ścieków to zaledwie 6,83 zł za m3, podczas gdy opróżnianie przydomowych szamb jest w efekcie dużo droższe. Sieć kanalizacyjna to wygoda i oszczędność.

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej przyznane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Wysokości dotacji to 1 994 800,00 zł, co stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Całkowite koszty zadania to ponad 3 mln zł.

W ramach inwestycji skanalizowane zostały miejscowości Dobiesławiec i Podamirowo. Ponadto sieć kanalizacyjna doprowadzona została do wschodniej części miejscowości Strzeżenice. Wykonany został również odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo. Łącznie wykonane zostało blisko 9km sieci kanalizacyjnej, ok. 0,5 km sieci wodociągowej oraz 5 przepompowni ścieków.

opublikowano 15 maja 2019