Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 roku, w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 26 czerwca, od godz. 00:01, do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują szereg działań prewencyjnych.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję.

BITWA O WOZY 2020

16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych zostanie sfinansowanych przez MSWiA. Wozy trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie, będą brane pod uwagę: liczba wyjazdów OSP w 2019 r., liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych i dyspozycyjność danej OSP (liczba przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej, nie wyjechała do zdarzenia).

Zgodnie z procedurą, jednostki OSP z gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, będą musiały złożyć wniosek o sfinansowanie zakupu wozu.

Ogłoszenie dot. Obwodowych Komisji Wyborczych

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 25-26.06.2020r, w godz. od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność . Żywność będzie wydawana w pomieszczeniu piwnicznym w budynku GOPS na podstawie skierowania od pracownika GOPS.

Pomoc jest realizowana w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

Apel do rolników

AKTUALIZACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI BORKOWICE – ŚMIECHÓW

Załącznik 2.2

Załącznik 2.3

Załącznik 2.4

Załącznik 2.5

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 6.1

Załącznik – Opis techniczny_15.04.2020etap_1B

Informacja dot. funkcjonowania urzędu i wyborów

W dniu 12.06.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny dla interesantów . W tym dniu w Urzędzie będzie można załatwić tylko sprawy związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy i wyborami na Prezydenta RP w godzinach od 8.00 do godz. 14.30. Zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywać można pod adresem urz-320901-1@pkw.gov.pl do godz. 15 w dniu 12.06.2020 r.