Zaproszenie na posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy

Zapraszam do udziału w posiedzeniu komisji rolnictwa i przemysłu RG, która odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. , o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Przedmiotem posiedzenia będą tematy dotyczące m.in. wypłat odszkodowań dla rolników, funkcjonowania Kół Łowieckich na terenie naszej Gminy oraz sprawy bieżące.
Zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący komisji
Andrzej Krawiec

Joanna Żurawska

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej drogiej koleżanki, wieloletniego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie – Joanny Żurawskiej.

Czytaj dalej

Skorzystaj z pomocy!

RUSZYŁ PROGRAM „SPOŁECZNIK”

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozpoczęciu drugiej edycji programu „SPOŁECZNIK” zapraszam serdecznie na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Biblioteki Publicznej w Będzinie.

W ramach programu „SPOŁECZNIK” organizacje pozarządowe w systemie regrantingu otrzymują na realizację zadań publicznych określonych w ich działalności statutowej oraz stosownych ustawach środki finansowe w wysokości do 3 tys. złotych. W tegorocznej edycji Operator wprowadził innowacyjną formułę wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, w którym wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. zł.
W poprzednim roku program „SPOŁECZNIK” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 1100 wniosków na 500 dostępnych miejsc. Region Koszalina, Sławna i Darłowa był pod tym względem najbardziej aktywny, co wskazuje na wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych społeczności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i aplikowania w Programie.

Szkolenie do konkursu Zakładanie Działalności Gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 – 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD

– Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. I. Jeża w Tymieniu odbyła się kolejna edycja gminnego turnieju sportowego dla klas III szkół podstawowych pod nazwą „I Ty zostaniesz mistrzem”. Zgodnie z regulaminem turnieju w skład drużyny wchodziło 5 dziewczynek i 5-ciu chłopców + 1 zawodnik rezerwowy. Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach sprawnościowych, zdobywając cenne doświadczenie, jakim jest rywalizacja sportowa i zasady fair play, mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Zawody otworzył dyrektor szkoły pan Mirosław Gostomczyk.
Celem tej rywalizacji sportowej było kształtowanie u dzieci postaw zdrowego i harmonijnego rozwoju, zaspokojenie potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, kształtowanie charakteru i dyscypliny oraz szacunku do zwycięstwa i porażki.
W tym roku w zmaganiach udział wzięły tylko dwie szkoły z naszej gminy, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach pod opieką pani Wandy Lenarcik i gospodarz – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu pod opieką pani Jolanty Marchewki. Mistrzem Gminy została Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, która wygrała z gospodarzami 6 konkurencji na 10 możliwych. W sumie zwycięska drużyna z Mścic uzyskała 29,5 pkt., a drużyna z Tymienia uzyskała 27 pkt. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom, jak również nagrody dla szkoły, które ufundował Szkolny Związek Sportowy naszej gminy. Serdeczne gratulacje dla najlepszych drużyn z gminy oraz ich opiekunów i podziękowanie za przygotowanie dzieci do turnieju. Każdy z zawodników zasługuje na wyróżnienie.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Tomaszewicz

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że w poniedziałki i środy od godziny 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Będzino, Pokój nr 14 jest do Państwa dyspozycji Doradca Rolniczy, który pomaga w wypełnianiu wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).

MDP na turnieju Wiedzy Pożarniczej

7. kwietnia w Sarbinowie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nasza gmina miała liczną reprezentację w postaci członków naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pierwsze miejsce w kategorii starszej (klasy VII SP i gimnazjum) zajął Filip Wasiak z wynikiem 39 punktów, a drugie miejsce Aleksandra Pecyna z 28 punktami. Oboje należą do MDP przy OSP w Dobrzycy. W kategorii młodszej czekamy na sukcesy w przyszłym roku, ale dziękujemy serdecznie wszystkim członkom MDP za czas poświęcony na naukę i przygotowanie się do turnieju. Gratulujemy wszystkim!

KONSULTACJE SPOŁECZNE KIERUNKÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Szanowni Państwo,
W związku z okresem konsultacji opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierunkiem Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi, rolników i ich rodziny do wyrażenia opinii na temat strategicznego co do rozwoju obszarów Państwa zamieszkania dokumentu. Wszelkie informacje w tym treść zarysu strategii oraz wskazówki dotyczące składania opinii znajdziecie Państwo w na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakładce „konsultacje społeczne” pod adresem http://www.zodr.pl/zasis/konsultacje.html. W załączeniu znajduje się formularz wyrażenia opinii w konsultacjach, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: strategiawpr@zodr.pl

Informacja – otwórz