Podaruj swój 1%

Nasze działania mogą być potrzebne każdemu.
Przekaż 1% podatku pewnej i zaufanej organizacji z terenu Gminy Będzino.

Read more

Zawiadomienie o XV Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. z późn. zm. ) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 23 lutego 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Halowy turniej piłki nożnej – Mścice 2016

W minioną środę w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników- wystąpiły 2 drużyny szkół podstawowych i 2 drużyny szkół gimnazjalnych.

Read more

Ferie zimowe z GOK

Plan Ferii  – Świetlica w Domu Kultury w Będzinie

Plan Ferii – Świetlica w Dobrem

Plan Ferii – Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy

Plan Ferii – Dom Ludowy w Mścicach

Plan Ferii – Świetlica w Strachominie

Plan Ferii – Świetlica w Strzepowie

Plan Ferii – Dom Ludowy w Tymieniu

Plan Ferii – Świetlica w Wierzchominie

Bezpłatna pomoc prawna

 

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniu dzisiejszym w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie został otwarty punkt konsultacyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii. Punkt będzie funkcjonował w każdy poniedziałek (10 – 15 godz.).

Read more

Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z planowanym uczestnictwem Gminy Będzino w projekcie pt.: „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do mieszkańców z pilną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych. Prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej pod poniższym linkiem do dnia 31.12.2015 roku.

Wypełnij ankietę elektronicznie

Pobierz ankietę

Konsultacje strategii

konsultacje
Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczncznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016-2024
Formularz opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2024

Rusza darmowa pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Będzino zostaje utworzony darmowy punkt pomocy prawnej. Tworzenie takich miejsc odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Punkt znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie, 76-037 Będzino 17 i czynny będzie w każdą środę i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Read more