Informacja z XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 16 czerwca 2016 roku, odbyła się XIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XIX Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 16 czerwca 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Ćwiczenia renegate

renegate

Konsultacje PSZOK

Sołtys, Rada Sołecka Będzina w porozumieniu z Wójtem Gminy Będzino

Zapraszają Mieszkańców Będzina do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zlokalizowania Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce numer 85/13 w miejscowości Będzino (teren za byłym Posterunkiem Policji).

W ramach konsultacji odbędzie się wyjazd studyjny dla Mieszkańców Będzina do Ustronia Morskiego w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w celu zwiedzenia funkcjonującego punktu zbiórki odpadów. Miejsce wyjazdu: Dom Kultury w Będzinie.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłoszenie się do Sołtysa Będzina do dnia 07 czerwca 2016 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie tajnego głosowania, które odbędzie się w siedzibie Domu Kultury w Będzinie w dniu 11 czerwca 2016 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć ulotkę

Konsultacje przedłużone do 20 maja

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022” został opracowany przy współpracy z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi funkcjonującymi na terenie Gminy Będzino i stanowi wynik otwartych dyskusji oraz debat dotyczących kierunków rozwoju Gminy Będzino. Formułując ostateczną formę zapisów Strategii, wzięto pod uwagę wyniki ankiet składanych przez mieszkańców gminy.

Czytaj dalej

Podwórko Nivea w Będzinie

Nivea organizuje kolejną akcję „Podwórko NIVEA”. Wybuduje niepowtarzalne Podwórko NIVEA w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Będą to Rodzinne Miejsca Zabaw, w których rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas w aktywny sposób.

Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą największa liczbę głosów internautów. Głosowanie trwa od 5 maja do 30 czerwca i podzielone jest na dwie tury.

Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy posiadać aktywny adres e-mail. Każdego dnia możesz oddać jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację!

Plakat B2  - plakaty na etap gosowania.ai

XVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515;  z późn. zm. ) zwołuję XVIII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  16 maja 2016 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej