PILNE – Koty do adopcji

Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy nowego domu dla trzynastu kotów, które zostały bezdomne z powodu śmierci właściciela. Gmina Będzino realizując „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”  zaprasza wszystkich ludzi o dobrym sercu do adopcji czworonogów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod numerem tel. 94 3 162 – 532, 94 3 162-534 lub osobiście w Urzędzie Gminy  pokój 3 i 4. Z chwilą przygarnięcia możliwa jest darmowa sterylizacja kotów.

Szczepienia przeciwko HPV

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Urząd Gminy w Będzinie dołączył do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają walkę z nowotworami w Polsce. Po przeanalizowaniu zaleceń Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zadecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Szczepienie przeciwko HPV jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i umieszczone w aktualnym kalendarzu szczepień obowiązującym na terenie Polski.

Czytaj dalej

Informacja z V Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 12 marca 2015 roku, odbyła się V sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. omówienie stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg tj. GDDKiA Rejon Koszalin Pan Tadeusz Kanas , ZZDW w Koszalinie Pan Jan Poczyńczuk, PZD w Koszalinie Pan Mieczysław Zwoliński, drogi gminne Pan Lech Przełuski oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. Czytaj dalej

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy

Wójt Gminy Będzino informuje, że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 12 marca 2015 r.   godz.   10.00 ,   V sesję Rady Gminy w Będzinie. Obrady odbędą się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Czytaj dalej

Wybory sołtysów zakończone

Zakończyły się wybory  do władz lokalnych na terenie Gminy Będzino. Gmina Będzino ma 24 Sołectwa, w których wybrano na nową kadencję  Sołtysów oraz  Rady Sołeckie.

Wykaz Sołtysów oraz Rad Sołeckich Gminy Będzino: Czytaj dalej

Zaproszenie do współpracy w ramach wymiany polsko-francuskiej

W związku z coroczną wymianą mieszkańców gmin Będzino i Saint Yrieix zapraszamy rodziny chętne do przyjęcia naszych gości z Francji.
Wizyta odbędzie się w dniach 30.04 – 07.05.2015. W grupie przyjezdnych będą osoby dorosłe oraz młodzież w wieku szkolnym.
Uczestnictwo w programie wymiany umożliwia nawiązanie nowych znajomości, podtrzymanie zawartych przyjaźni oraz wzajemne poznanie dwóch różnych kultur oraz wspaniałą zabawę.
Zainteresowane rodziny prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Będzinie do dnia 15.03.2015
Mail: komitet.bedzino@gmail.com; ug@bedzino.pl
Tel: 94 3162530 p. Wioleta Mróz
Tel: 502 417 216 p. Dariusz Bordun

Informacje o podstawowej opiece zdrowotnej

W 2015 roku wszystkie gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym województwie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że od nowego roku mieszkańcy Zachodniopomorskiego uzyskają wszystkie świadczenia na zasadach takich jak w 2014 roku.

Informacja Wójta Gminy Będzino dotycząca stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2015

Wójt Gminy w Będzinie informuje, że nie zostały zmienione stawki w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych na rok 2015.

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014!

Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014 składamy do 31 stycznia 2015r. w Urzędzie Gminy Będzino pokój nr 23. Należy pamiętać, że wartość sprzedaży zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 18. ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie.

Druk oświadczenia do pobrania tutaj