Dzień Bibliotekarza

zyczenia

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072) zwołuję VII sesję Rady Gminy w Będzinie na dz. 28 kwietnia 2015 r., o godz. 10.00.   Czytaj dalej

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) zwołuję VI sesję Rady Gminy w Będzinie na dz. 31 marca 2015 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

PILNE – Koty do adopcji

Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy nowego domu dla trzynastu kotów, które zostały bezdomne z powodu śmierci właściciela. Gmina Będzino realizując „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”  zaprasza wszystkich ludzi o dobrym sercu do adopcji czworonogów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod numerem tel. 94 3 162 – 532, 94 3 162-534 lub osobiście w Urzędzie Gminy  pokój 3 i 4. Z chwilą przygarnięcia możliwa jest darmowa sterylizacja kotów.

Szczepienia przeciwko HPV

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Urząd Gminy w Będzinie dołączył do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają walkę z nowotworami w Polsce. Po przeanalizowaniu zaleceń Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zadecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Szczepienie przeciwko HPV jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i umieszczone w aktualnym kalendarzu szczepień obowiązującym na terenie Polski.

Czytaj dalej

Informacja z V Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 12 marca 2015 roku, odbyła się V sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. omówienie stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg tj. GDDKiA Rejon Koszalin Pan Tadeusz Kanas , ZZDW w Koszalinie Pan Jan Poczyńczuk, PZD w Koszalinie Pan Mieczysław Zwoliński, drogi gminne Pan Lech Przełuski oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. Czytaj dalej