Konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie (76-037 Będzino 56)

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 20 października 2015 r.

OA.R .0002.1.12.2015.EJ.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Czytaj dalej

Zmiana siedziby GZK

Informujemy o zmianie siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego, nowy adres – Będzino 17 (budynek po posterunku policji), nr tel i fax pozostaje bez zmian.

Komunikat

komunikat

Zawiadomienie o XI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 17 września 2015 r.

OA.R .0002.1.11.2015.EJ.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z późn. zm. ) zwołuję XI sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 września 2015 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Czytaj dalej

Zaproszenie MLGR

mlgr

Informacja z X Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 03 września 2015 roku, odbyła się X sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

flaga_UELEADERsgdPROW_2014_2020

.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego terenu oraz poprawę jakości życia.

Program konsultacji:

  1. Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,
  2. Prezentacja projektu analizy SWOT,
  3. Prezentacja projektu celów LSR wraz ze zgromadzeniem uwag społeczności lokalnej.
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Nazwa Gminy Miejscowość /

Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania
Będzino Urząd Gminy Będzino 19
76-037 Będzino
15.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Biesiekierz Urząd Gminy, 76-039 Biesiekierz 103 01.10.2015, godz. 13.00-15.00
Bobolice Urząd Miejski w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1,76-020 Bobolice
25.09.2015, godz. 9.00 – 11. 00
Darłowo- miasto Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9,
76-150 Darłowo
28.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Darłowo – gmina Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
05.10.2015, godz. 9.00 – 11.00
Malechowo Urząd Gminy Malechowo,
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
29.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Manowo Urząd Gminy, 76-015 Manowo 40 25.09.2015, godz. 13.30-15.30
Mielno Urząd Gminy Mielno, Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno 23.09.2015, godz. 11.00 – 13.00
Polanów Urząd Miejski w Polanowie,
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
08.09.2015, godz. 10.00 – 12.00
Postomino Urząd Gminy, Postomino 30, 76-113 Postomino 23.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Sianów Urząd Miejski, ul Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów
22.09.2015, godz. 10.00 – 12.00
Sławno – miasto Urząd Miejski w Sławnie,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,                           76-100 Sławno
05.10.2015, godz. 10.00-12.00
Sławno – gmina Urząd Gminy, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 28.09.2015, godz. 9.00 – 11.00
Świeszyno Urząd Gminy w Świeszynie,
Świeszyno 71,76-024 Świeszyno
24.09.2015, godz.10.00-12.00
Tychowo Urząd Miejski w Tychowie

ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

29.09.2015, godz. 9.30 – 11.30

 Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu pod nr telefonu: 94 340 24 58 lub e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

Ul. Wł. Andersa 34, 75 – 626 Koszalin

Serdecznie Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja w ramach Programu, w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) poprzez realizacjęplanu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.

Misja gospodarcza do Norwegii

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Norwegii.
Wyjazd w terminie 20 – 23 października 2015 roku dedykowany jest firmom z sektorów offshore, metalowego, działalności morskiej i działalności wydobywczej.
W programie: udział w targach Offshore Technology Days (OTD), spotkania B2B, wizyty studyjne.

Więcej informacji na stronie:
http://www.coi.wzp.pl/aktualnosci/misja-gospodarcza-do-norwegii