OSP Dobrzyca mistrzem Polski!

Podczas niedawnej tegorocznej edycji  Krajowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych które odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy zajęła pierwsze miejsce w kategorii musztra, tym samym zostając Mistrzem Polski i przywożąc do naszej gminy puchar.

Dwadzieścia drużyn męskich, oraz dziewiętnaście drużyn kobiecych, w trudnych warunkach pogodowych (przez ulewny deszcz trzeba było na kilka godzin przerwać zawody) zmagało się w trzech konkurencjach, wśród których znalazły się ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza oraz musztra. W pozostałych dwóch kategoriach OSP Dobrzyca uplasowała się na 17.miejscu.

Serdecznie gratulujemy!

Podpisanie umowy między Gminą Będzino a OSP Dobrzyca

W dniu 13 września 2022r. w Urzędzie Gminy w Będzinie zostało podpisana umowa w sprawie zapewnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy warunków do realizacji jej zadań. Umowa ta ma na celu zapewnienie współpracy między Gminą Będzino, a OSP Dobrzyca w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Porozumienie zostało podpisane przez Pana Waldemara Szczura – Prezesa OSP Dobrzyca, przy udziale Pana Sławomira Brylińskiego oraz Panią Sylwią Halamą pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino. Liczymy na owocną współpracę.

GRANTY STRAŻACKIE 2021

“Granty Strażackie 2021”
zainicjowane przez Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego

OSP W DOBRZYCY Z WYREMONTOWANĄ REMIZĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy właśnie zakończyła projekt pn. „Remont i modernizacja remizy OSP w Dobrzycy szansą na utrzymanie bezpieczeństwa w gminie Będzino”. W ramach otrzymanego dofinansowania organizacja wykonała prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w części budynku remizy w Dobrzycy. Druhowie wykonali niezbędne prace polegające na zmianie powierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku, a w pomieszczeniu szatni druhów i magazynku: naprawieniu ubytków i malowaniu ścian i ościeżnic, naprawie i malowaniu sufitów, wymianie oświetlenia na nowe, ledowe i energooszczędne oraz wymianie grzejników. Dotację na powyższy cel OSP pozyskała ze środków Programu Granty Strażackie pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 19 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wysokość dofinansowania, a 9 tys. zł wkład własny w postaci wolontariatu. Podczas remontu pojawiły się także nowe prace dodatkowe, które dofinansowane zostaną przez Gminę Będzino w kwocie około 2500 zł.

Projekt podsumowano 11. listopada uroczystym otwarciem remizy połączonym ze spotkaniem integracyjnym podczas VIII Biegu Wolności w Dobrzycy zorganizowanego podczas obchodów Dnia Niepodległości.

 

 

 

 

 

REMONT REMIZY OSP W DOBRZYCY!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy realizuje projekt pt. „Remont i modernizacja remizy OSP w Dobrzycy szansą na utrzymanie bezpieczeństwa w gminie Będzino”. W ramach otrzymanego dofinansowania wykonano prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w części budynku remizy w Dobrzycy. Druhowie zaplanowali wykonanie niezbędnych prac polegających na zmianie powierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku, a w pomieszczeniu szatni druhów i magazynku: naprawieniu ubytków i malowaniu ścian i ościeżnic, naprawie i malowaniu sufitów, wymianie oświetlenia na nowe, ledowe i energooszczędne oraz wymianie grzejników. Dotację na powyższy cel OSP pozyskała ze środków Programu Granty Strażackie pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 19 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wysokość dofinansowania, a 9 tys. zł wkład własny w postaci wolontariatu. Realizacja projektu trwa do 15. listopada br.

 

 

DRON I KAMERA JUŻ W OSP

Trwa projekt, w ramach, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy doposaża się w sprzęt  ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko gminy Będzino, lecz także całego powiatu koszalińskiego. Druhowie mają już za sobą pierwsze półrocze projektu, podczas którego zdążyli zrealizować cześć przewidzianych w nim zakupów.

Z końcem minionego roku do remizy trafiły już dwa pierwsze sprzęty. Kamera termowizyjna firmy Dräger model UFC 9000 służyć będzie podczas zadymienia precyzyjnemu znajdowaniu ogniska pożaru na odległość oraz ułatwi poszukiwanie osób w zadymionych pomieszczeniach. Zdecydowanie usprawni też prowadzenie akcji poszukiwawczych w terenie zalesionym i na zarośniętych brzegach akwenów wodnych. Stanie się tak dzięki temu, że kamera ta umożliwia określenie temperatury obiektów oraz konstrukcji, na które oddziałuje ogień. To innowacyjne rozwiązanie wybrano w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy strażaków. Z kolei dron firmy DJI model Matrice 210 V2 wyposażony w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu był drugim zakupem dokonanym przez OSP w ramach projektu. Ten bezzałogowy statek powietrzny nie tylko dotrze do trudno dostępnych miejsc zastępując tym samym pracę ludzkich oczu, lecz także przekazując szeroki obraz pozwoli przeszukać znacznie większy obszar w zdecydowanie krótszym czasie. Druhowie OSP dron wykorzystywać będą przede wszystkim do niwelowania skutków będących efektem zmian klimatu np. monitorowania stanu poziomu rzek bez konieczności przemieszczania często nasiąkniętych i w każdej chwili mogących pęknąć wałów przeciwpowodziowych. Ponadto jeśli dojdzie do wypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne (ADR) dron zastosować można do rozpoznania miejsca zdarzenia bez narażania druhów na działanie niebezpiecznej substancji np. chemicznej. Statek powietrzny będzie także służył do poszukiwania osób zaginionych.

Kamera termowizyjna

 Dron z kamerą termowizyjną oraz kamerą przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu

Powyższe zakupy nabyto za łączną kwotę 99 441,91 zł brutto, z czego aż 85% (ponad 84,5 tys. zł) stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a brakujący wkład własny w kwocie niecałych 15 tys. zł pokryły środki z budżetu Gminy Będzino (15%).

W najbliższym czasie OSP ma w planie realizację trzeciej i najważniejszej części zakupów jaką jest samochód ratowniczo-gaśniczy. Dostawca wozu wyłoniony w drugim przetargu wyprodukuje dla tej jednostki pojazd na podwoziu SCANIA, model P360, wersja 4×4. Najważniejszą funkcją samochodu jest innowacyjny system gaszenia suchą pianą. Zaletami tego systemu jest m.in. 7-krotnie większa od wody skuteczność gaśnicza piany sprężonej, wyeliminowanie szkód wyrządzonych przez wodę oraz wyraźnie zredukowane zniszczenia spowodowane ogniem i dymem. Wóz zakupiony zostanie w sierpniu bieżącego roku za kwotę 1 319 790,00 zł brutto.

Opisane wyżej działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków  Gminy Będzino i OSP w Dobrzycy.

Tekst i zdjęcia: Michał Szczur