Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie   w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 listopada 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

02 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod poz. 4633 zostało opublikowane rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 02 listopada 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.