Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023

2023-01-11_Wykaz do dzierżawy do 3 lat oraz do najmu do 3 lat oraz sprzedaży STYCZEŃ 2023r_1

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław.

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości :

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do trzech lat

1)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.1,7500 ha

Ogłoszenie dz.109_11. pow.1,75

2)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.2,2150 ha

Ogłoszenie dz. 109_11pow.2,2150

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław.