Wykaz Nr 2/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat

Wykaz Nr 1/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat

Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023

2023-01-11_Wykaz do dzierżawy do 3 lat oraz do najmu do 3 lat oraz sprzedaży STYCZEŃ 2023r_1

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do trzech lat

1)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.1,7500 ha

Ogłoszenie dz.109_11. pow.1,75

2)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.2,2150 ha

Ogłoszenie dz. 109_11pow.2,2150