INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości :

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13, obręb Mścice KW nr KO1K/00097483/9