GMINNE OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA

Dnia 19 stycznia w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się Gminna impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Dom Ludowy w Tymieniu, Świetlicę w Strachominie, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. Imprezę uświetniły występy dzieci ze świetlicy w Strachominie prezentując w zabawny sposób konkurs „Familiadę” oraz dziewczęta z Domu Ludowego w Tymieniu z koncertem piosenek popularnych budzących wspomnienia i śpiewanych wspólnie przez uczestników uroczystości. W podziękowaniu za ich występ słodki upominek ufundował i wręczył sołtys m. Dobrzyca p. Andrzej Augustyniak. Read more

Ferie zimowe z niespodzianką…….

15 stycznia w Domu Kultury w Będzinie odbyła się zabawa noworoczna zorganizowana przy współpracy Wójta Gminy Będzino i koszalińskiej fundacji zaSTOPuj” . Rozdano blisko 150 bogatych paczek dla dzieci z przedszkola w Będzinie, oddziału przedszkolnego w Dobrzycy i Tymieniu. Zabawę dla dzieci prowadzili aktorzy z Fundacji oraz wolontariusze przebrani za znane dzieciom postacie bajkowe Misia, Myszkę Miki oraz Minionki.
Wójt Gminy Będzino składa serdeczne podziękowania na ręce Prezesa Fundacji Pana Daniela Harasym, Pani Dyrektor Przedszkola w Będzinie oraz opiekunom grup za organizację i przygotowanie bogatego i wesołego rozpoczęcia ferii zimowych, a rodzicom za aktywne uczestnictwo w zabawach ze swoimi pociechami.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO

Dnia 18.01.2018 r. w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników – wystąpiły 4 drużyny szkół podstawowych /grupa młodsza / i 3 drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych/ grupa starsza/. W grupie młodszej o Puchar Wójta walczyli zawodnicy z miejscowości: Strachomino, Tymień i dwie drużyny „Bajgiel” Będzino skupiające dzieci z różnych miejscowości naszej gminy. Natomiast w grupie starszej udział wzięli zawodnicy z Dobrzyca , Mścic i Tymienia. Po ekscytujących i zaciętych meczach zwycięzcami, a co za tym idzie właścicielami Pucharu Wójta wśród szkół podstawowych okazali się młodzi gracze z „Bajgiel” Będzino przed Strachominem. W grupie starszej najlepsi okazali się piłkarze z Tymienia przed Mścicami i to oni otrzymali z rąk Z-cy Wójta Henryka Lubockiego puchar. Każda z uczestniczących drużyn za chęć i sportową rywalizację otrzymała piłki do gry w „nogę”. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz kibice zostali poczęstowani ciepłymi kiełbaskami i napojami chłodzącymi.

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2018 – PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2018 – PRZEDSZKOLA

W dniu 09.01.2018 r. swoje występy w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Będzinie, Przedszkola w Mścicach, Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy oraz Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Tymieniu.
Jasełka odbyły się w pięknej inscenizacji. Najmłodsi wykonawcy ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus. Nie zabrakło kolęd, pastorałek i śpiewanych przez dzieci piosenek. Mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale, otrzymali gromkie brawa. Read more

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 08 stycznia 2018 r.

OA-R .0002.1.1.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 stycznia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Read more

PRACOWNICY SAMORZĄDU PRZESZKOLILI JEDNOSTKI OSP

W miniony piątek 5.01.2018 w godz. 10.00-14.00 odbyło się pierwsze szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych skierowane do jednostek OSP. Jego tematyka dotyczyła m.in. prawidłowego aplikowania, realizacji i rozliczania dotacji gminnych na ochronę przeciwpożarową, Read more

otwórz

W dniu 2.01.2018 roku Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w dniu 6.01.2018 roku.

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2017 roku – otwórz