Zakończenie roku szkolnego 2017/18 połączone z egzaminem

Ostatni trening karate w roku szkolnym 2017/2018 odbył się wspólnie dla dwóch grup wiekowych. Większość karateka przystąpiła do egzaminu na stopnie kyu i wszyscy zdali go pozytywnie, co bardzo mnie cieszy. Nie wszyscy podeszli do egzaminu ale Ci, którzy to zrobili poradzili sobie doskonale i od nowego roku szkolnego swoje karate-gi będą obwiązywać nowymi kolorami pasów. Read more

Wyróżnienie dla MDP z Dobrzycy

Druhowie z OSP w Dobrzycy postanowili zgłosić swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą do Ogólnopolskiego Konkursu “Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. W zgłoszeniu szeroko opisano miniony rok, podczas którego kandydaci i kandydatki do MDP przygotowywali się do wstąpienia w struktury stowarzyszenia nabywając podczas kursu wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Jako opiekun MDP wyróżniony został druh Michał Szczur, który z ogromnym zaangażowaniem prowadzi od roku grupę młodzieży liczącą ponad 30 osób. Nagrodą za zdobycie wyróżnienia jest bon wartości 500 zł do wykorzystania na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie. Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom MDP i Opiekunowi oraz życzymy dalszych sukcesów.

Informacja koła łowieckiego “BEKAS”

Zarząd koła łowieckiego “BEKAS” w Koszalinie informuje, że na terenie obwodów łowieckich nr 5 i 26 w podanych poniżej terminach odbywać się będą indywidualne polowania dewizowe na kozły i dziki. W polowaniach będą brali udział myśliwi z Danii i Niemiec.

  1. termin 11-14.05.2018 r.
  2. termin 21-25.05.2018 r.
  3. termin 28-31.05.2018 r.

Prowadzący polowanie Łowczy KŁ. “Bekas” Przemysław Andrzejczyk.

Pismo – otwórz

Zaproszenie na posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy

Zapraszam do udziału w posiedzeniu komisji rolnictwa i przemysłu RG, która odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. , o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Przedmiotem posiedzenia będą tematy dotyczące m.in. wypłat odszkodowań dla rolników, funkcjonowania Kół Łowieckich na terenie naszej Gminy oraz sprawy bieżące.
Zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący komisji
Andrzej Krawiec

RUSZYŁ PROGRAM „SPOŁECZNIK”

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozpoczęciu drugiej edycji programu „SPOŁECZNIK” zapraszam serdecznie na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Biblioteki Publicznej w Będzinie.

W ramach programu „SPOŁECZNIK” organizacje pozarządowe w systemie regrantingu otrzymują na realizację zadań publicznych określonych w ich działalności statutowej oraz stosownych ustawach środki finansowe w wysokości do 3 tys. złotych. W tegorocznej edycji Operator wprowadził innowacyjną formułę wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, w którym wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. zł.
W poprzednim roku program „SPOŁECZNIK” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 1100 wniosków na 500 dostępnych miejsc. Region Koszalina, Sławna i Darłowa był pod tym względem najbardziej aktywny, co wskazuje na wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych społeczności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i aplikowania w Programie.

Szkolenie do konkursu Zakładanie Działalności Gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 – 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD

– Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. I. Jeża w Tymieniu odbyła się kolejna edycja gminnego turnieju sportowego dla klas III szkół podstawowych pod nazwą „I Ty zostaniesz mistrzem”. Zgodnie z regulaminem turnieju w skład drużyny wchodziło 5 dziewczynek i 5-ciu chłopców + 1 zawodnik rezerwowy. Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach sprawnościowych, zdobywając cenne doświadczenie, jakim jest rywalizacja sportowa i zasady fair play, mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Zawody otworzył dyrektor szkoły pan Mirosław Gostomczyk.
Celem tej rywalizacji sportowej było kształtowanie u dzieci postaw zdrowego i harmonijnego rozwoju, zaspokojenie potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, kształtowanie charakteru i dyscypliny oraz szacunku do zwycięstwa i porażki.
W tym roku w zmaganiach udział wzięły tylko dwie szkoły z naszej gminy, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach pod opieką pani Wandy Lenarcik i gospodarz – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu pod opieką pani Jolanty Marchewki. Mistrzem Gminy została Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, która wygrała z gospodarzami 6 konkurencji na 10 możliwych. W sumie zwycięska drużyna z Mścic uzyskała 29,5 pkt., a drużyna z Tymienia uzyskała 27 pkt. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom, jak również nagrody dla szkoły, które ufundował Szkolny Związek Sportowy naszej gminy. Serdeczne gratulacje dla najlepszych drużyn z gminy oraz ich opiekunów i podziękowanie za przygotowanie dzieci do turnieju. Każdy z zawodników zasługuje na wyróżnienie.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Tomaszewicz