INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY BĘDZINO

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez urzędnika wyborczego Panią Danutę Malinowską – e-mailem na adres urz-320901-1@pkw.gov.pl ​ w dniach 20.05., 21.05., 22.05.2020r. do godziny 15-tej, w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego (przy czym oryginał zgłoszenia powinien być dostarczony do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną) lub osobistego złożenia zgłoszenia (poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Będzino).

Urzędnik Wyborczy Gminy Będzino

Danuta Malinowska

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej

w Będzinie

DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

I. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BĘDZINIE:

  1. Przewodniczący – Tomasz Piotr Szymaniak
  2. Zastępca przewodniczącego – Łukasz Lipiński

Członkowie:

  • Małgorzata Gos
  • Danuta Małgorzata Korczak
  • Wioletta Anna Mróz
  • Małgorzata Niesłuchowska
  • Sabina Snoch
  • Eliza Agnieszka Szpakiewicz
  • Paweł Jan Żurawski

II. SIEDZIBA KOMISJI

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

sala nr 14 – I piętro

tel. przewodniczący komisji – 608-630-478

tel. zastępca przewodniczącego komisji – 663-611-740

III. HARMONOGRAM DYŻURÓW:

1) 13.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 1500
2) 14.05.2018r.od godz. 800 do godz. 1600
3) 15.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 1500
4) 18.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 2400

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie

Tomasz Szymaniak