Kolejne działania w ramach LPR

Trwają prace nad lokalnym programem rewitalizacji. Aktualnie zakończono badania ankietowe, które były przeprowadzane wśród mieszkańców gminy oraz instytucji gminnych oraz zbieranie danych gminy i powiatu. Ich analiza pozwoliła określić najważniejsze kwestie dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla gminy Będzino.

W wyniku badań jako obszary zdegradowane, które zostaną objęte przyszłymi projektami rewitalizacyjnymi zostały wskazane miejscowości: Tymień, Łopienica, Wierzchomino, Wierzchominko oraz Strachomino.

Wkrótce odbędą się konsultacje grupowe i indywidualne z mieszkańcami wsi, a także z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Szczegółowe informacje o spotkaniach w najbliższym czasie.

Na opracowanie LPR pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2022 w wysokości 29 330 zł stanowiących 90 % wartości zadania.

Działania podejmowane przez Gminę Będzino przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie LPR umożliwi aplikowanie w naborach Gminie Będzino i innym podmiotom z jej terenu  o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

W razie pytań i w sprawach związanych z realizacją LPR można kontaktować się
z pod numerem telefonu: 94 3162 545 oraz adresem email: p.kelm@bedzino.pl

opublikowano 24 kwietnia 2017