Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji już za nami

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne warsztaty grupowe z mieszkańcami obszaru przewidzianego do rewitalizacji. Spotkania dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022, odbyły się dnia 30 maja 2017r. w miejscowościach Wierzchomino i Wierzchominko.

Po wprowadzeniu mieszkańców w tematykę spotkania przez Wójta Gminy Będzino, zebranie poprowadził Pan Sławomir Kozioł, który we współpracy z gminą tworzy program jej rewitalizacji. Mieszkańcy zostali wprowadzeni w tematykę rewitalizacji, a następnie przedstawili swoje pomysły i potrzeby związane z miejscowością w których mieszkają.

W kolejnych dniach tj. 31 maja oraz 1 czerwca zorganizowane zostały spotkania, na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.