Kolejny krok w sprawie gazyfikacji w Dobrem

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Dobre,

informujemy, że na podstawie oświadczeń o chęci przyłączenia do sieci gazowej PSG, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

wykonała szczegółowe, wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne na podstawie których powstała koncepcja rozbudowy gazociągu do miejscowości Dobre.

Jednak budowa sieci gazowej do Dobrego możliwa jest tylko w przypadku spełnienia warunku podpisania minimum 30 umów przyłączeniowych, w tym podpisania kontraktów z przynajmniej czterema budynkami wielorodzinnymi. Umożliwi to  powstanie odcinka sieci gazowej i zapewni mieszkańcom Dobrego dostęp do niskoemisyjnego źródła ciepła, czyli gazu ziemnego.

Nie można zmarnować takiej szansy, ponieważ gazyfikacja to przyszłość i lepszy komfort życia.

Już teraz istnieje możliwość podpisania umowy przyłączeniowej. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych (druki do pobrania poniżej). Warto także załączyć mapę z zaznaczoną orientacyjną lokalizacją szafki gazowej.

W wydanych warunkach przyłączeniowych zostanie określony możliwy termin przyłączenia, oraz określona szacunkowa opłata przyłączeniowa. We wniosku proponujemy zaznaczyć pkt 6 „niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia” w celu zapoznania się ze szkicem umowy przyłączeniowej. Co ważne, złożenie wniosku i wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne!

Wnioski o warunki zabudowy należy składać do dnia 12.11.2019r do pracownika Urzędu Gminy, pani Gabrieli Wołujewicz (budynek Urzędu Gminy Będzino, pok.15, tel. 094 316 25 51, e-mail: g.wolujewicz@bedzino.pl .)

W przypadku wszelkich pytań o  warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG , należy kontaktować się z Jackiem Grzybowskim, pracownikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie , Tel: 94 348 41 78, e-mail: jacek.grzybowski@psgaz.pl

Zapraszamy już teraz na zebranie sołeckie, które niebawem zwoła sołtys Dobrego w tej sprawie. Mieszkańcy będą mogli wypełnić i złożyć wnioski o przyłączenie, oraz uzyskają wyczerpujące informacje na temat planowanej sieci gazowniczej.

opublikowano 16 października 2019