Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że otrzymał ofertę bezpłatnych kolonii dla dzieci rolników od Stowarzyszenia im. Teresy Kras.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na kolonię letnią jest posiadanie ubezpieczenia lub uprawnienia do świadczenia rentowego z KRUS  przez jednego z rodziców.

Kolonie będą zorganizowane w Białym Dunajcu od dnia 20.08.202 – do dnia 29.08.2020. Udział w kolonii jest bezpłatny. Informacje w sprawie kolonii letniej można uzyskać bezpośrednio u Pani Marty Nowak – Asystenta Rodziny GOPS w Będzinie pod numerem  tel. 602 556 126.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej