Posiedzenie komisji budżetowo-finansowej

Będzino, 16 kwietnia 2018 r.
OA.R.0012.5.4.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji
na dzień 23 kwietnia 2018 r., godz. 09:20.
Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień