W dniu 8 marca w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się spotkanie dotyczące założeń projektowych, rozkładu i funkcji pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu planowanego nowego kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz projektantka Kinga Mielczarek, dyrektor przedszkola w Będzinie Jolanta Szuba i pracownicy Urzędu Gminy.

Planowany do realizacji obiekt zakłada utworzenie 4 oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym i 2 oddziałów dla dzieci w wieku do lat 3 (żłobkowych), łącznie na ok. 140 dzieci. Będzie to obiekt bardzo nowoczesny (planowane jest m.in. zastosowanie fotowoltaiki), parterowy, z parkingiem i placem zabaw. Zlokalizowany zostanie w pobliżu budynku Urzędu Gminy, zaspokajając tak długo oczekiwaną potrzebę społeczną.

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana do końca września bieżącego roku.