Komunikat – podatek od nieruchomości

Wójt Gminy Będzino, w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych, polegających, m.in. na wynajmie turystom nieruchomości, w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe, parkingi itp. przypomina podatnikom, którzy nie dopełnili w tym zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości o złożeniu informacji podatkowych lub oświadczeń.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1 lub druku „Dane do opodatkowania sezonowej działalności gospodarczej”. Druki dostępne są w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy lub na BIP Gminy Będzino w zakładce Podatki.

Organ podatkowy jednocześnie wzywa do złożenia stosownych oświadczeń przez osoby, które wynajmują turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy Będzino ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 (pięć).

Informacje podatkowe i oświadczenia o prowadzonej działalności należy składać
osobiście, listownie lub elektronicznie na adres siedziby Urzędu Gminy Będzino.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej. Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 94-3162-552; 883 018 036 lub adresem emailowym: k.kubicka@bedzino.pl.

Katarzyna Kubicka

opublikowano 14 sierpnia 2020