Na podstawie informacji uzyskanych w Delegaturze KBW w Koszalinie, uprzejmie informujemy, że czynności wynikające z kalendarza wyborczego będącego załącznikiem do  Zarządzenia Nr 79/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku, w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających tj. dotyczące m.in. zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej , zostają zawieszone do odwołania. Działania związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zostaną wznowione, z chwilą ogłoszenia nowego terminu wyborów i nowego kalendarza wyborczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski

opublikowano 16 kwietnia 2020