Komunikat w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

    Informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. zostaną otwarte przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino:

  1. Przedszkole w Będzinie
  2. Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach
  3. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy
  4. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża.

Jednocześnie przypominam o konieczności wcześniejszego przekazania dyrektorowi placówki oświadczenia Rodziców/Prawnych Opiekunów w sprawie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (wzór oświadczenia podano przy wcześniejszym komunikacie z dnia 5 maja 2020 r. – https://bedzino.pl/komunikat-dot-funkcjonowania-placowek-oswiatowych/)

Informacja w sprawie otwarcia Żłobka w Mścicach zostanie podana pod koniec przyszłego tygodnia (do 22 maja 2020 r.).

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski