Komunikat- zwrot podatku akcyzowego

KOMUNIKAT

w sprawie obowiązującej nowelizacji ustawy o zwrocie  podatku akcyzowego producentom rolnym

 

W Dzienniku Ustaw 2019, poz. 428 ukazała się nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie której:

– przywrócono usunięte kody od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

– wydłużono termin składania wniosków do 31 marca 2019 r.,

– wprowadzono wniosek o zmianę już wydanej decyzji odmownej bądź nieuwzględniającej

usuniętych wcześniej kodów CN!

– wydłużono okres wypłaty zwrotu podatku, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja

  2019 r.