Kończą się prace nad LPR

W minionym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie zespołu ds. rewitalizacji. Dokonano prezentacji projektu Programu, omówiono i spisano uwagi i opinie Zespołu dotyczące zmian w jego treści oraz podsumowano ogół prac mieszkańców i zespołu dotyczących powstania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Podczas ostatnich miesięcy na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniono obszary zdegradowane i obszary rewitalizowane, opracowywano pomysły na projekty i przedsięwzięcia mogące poprawić sytuację na tych obszarach oraz przygotowano treść projektu Programu będącego swego rodzaju prezentacją wizji przyszłości miejscowości wyłonionych do rewitalizacji. Program czeka teraz na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu przez Radę Gminy Będzino na sesji, po której zostanie wysłany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie po ewentualnych uwagach otrzyma akceptację i wpis na listę zatwierdzonych Programów rewitalizacji w naszym województwie. Program stanowi punkt wyjścia do podejmowania działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych m.in. z Unii Europejskiej na działania zlokalizowane na obszarach rewitalizowanych.  Do najbliższego wtorku można jeszcze składać uwagi i opinie do projektu Programu w ramach prowadzonych przez samorząd konsultacji społecznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia uwag do Programu znajdziecie Państwo pod adresem: https://bedzino.pl/trwaja-konsultacje-spoleczne-lokalnego-programu-rewitalizacji/ 

[av_gallery ids=’136085,136087,136089′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-7ufvq4g’]

 

opublikowano 21 sierpnia 2017