Wójt Gminy Będzino informuje, iż termin składnia wniosków do komisji ds. strat w rolnictwie upływa w dniu 15 września 2017 r.