Konferencja ZIT KKBOF -Szanse i wyzwania w nowej perspektywie unijnej 2021-2027

Przedstawiciele Urzędu Gminy Będzino wzięli udział w konferencji dotyczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Jej tematem było funkcjonowanie ZITu, przyszła perspektywa finansowa, oraz szanse i zagrożenia dla współpracy samorządów.

Zwrócono uwagę na potrzebę współpracy regionalnej i wykorzystanie funduszy na drogi rowerowe, edukację, oraz rozwój małych przedsiębiorstw. W perspektywie lat 2021-2027 pojawi się nowość- konieczne będzie opracowanie jednego spójnego dla wszystkich programów unijnych dokumentu, określanego jako Strategia Ponadlokalna.  Spotkanie odbyło się przy dużej frekwencji przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki.

opublikowano 17 września 2019