Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego

Urząd Gminy  Będzino  zaprasza i zachęca sołectwa z terenu naszej gminy do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ogłoszony przez  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  ma na celu popularyzację i nagrodzenie najlepszych inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców terenów wiejskich. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego (z wykluczeniem dotychczasowych laureatów dotychczasowych edycji wojewódzkich, które brały już udział w konkursie ogólnopolskim). Na zwycięzcę czeka statuetka „Sołeckiej NIKE” , a dla laureatów nagrody finansowe i dyplomy .

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania chęci udziału i promowania Państwa inicjatyw. W tym  celu prosimy o kontaktu z inspektorem ds. środków pozabudżetowych  Katarzyną Lewandowską – email: k.lewandowska@bedzino.pl, tel. 094 31 62 551.

Więcej informacji o konkursie znajda Państwo na stronie:

opublikowano 19 stycznia 2021