Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert  w konkursie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce “organizacje pozarządowe”:

http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/org_pozarzadowe/2018/2018_12_05_ogloszenie_o_konkursie_kult_fiz.pdf

oraz w systemie Witkac.pl, przez który należy założyć konto i składać ofertę:

https://witkac.pl/Account/Login

Termin na składanie ofert upływa 27.12.2018 r. o godz. 12.00

W związku z tym, że jest to pierwszy konkurs samorządu uruchomiony w systemie Witkac, bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z góry przepraszamy za ewentualne problemy techniczne. Zachęcamy do korzystania w generatorze z ikonek „?” umieszczonych przy każdej rubryce, które podpowiadają, co wpisać w dane pole. Na adres p.kelm@bedzino.pl należy pisać, gdyby były jakieś usterki, będą one zgłaszane do biura obsługi systemu. Zachęcamy również do pobrania z zakładki Pomoc, w sekcji Instrukcje dwóch instrukcji: Tworzenia wniosków składanych po 03.09 – dla otwartych konkursów oraz Uniwersalna składania wniosków. Powinny pomóc w poruszaniu się po systemie.

Utrzymujemy taki właśnie kierunek komunikacji w przypadku usterek: oferenci czyli Państwo do Urzędu Gminy, a Urząd do BOK, proszę bezpośrednio nie kontaktować się z administratorem systemu.