Konkurs na tradycyjną potrawę bożonarodzeniową

Szanowni Państwo,
Wzorem lat ubiegłych Województwo Zachodniopomorskie – Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego planuje organizację „Konkursu na Tradycyjną Potrawę Bożonarodzeniową”. Planowany termin wydarzenia to 12 grudnia 2015 roku, w sali ks. Jana Fryderyka w Skrzydle Północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ulicy Korsarzy 34.

Konkursowi towarzyszyć będzie organizowany na Zamku Książąt Pomorskich „Jarmark Bożonarodzeniowy” współorganizowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Adresatami konkursu są osoby które mogą zaprezentować potrawy wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, o tradycyjnym składzie oraz tradycyjnej nazwie.

Do konkursu mogą być zgłaszane potrawy w dwóch kategoriach:

       – Potrawy świąteczne.

       – Wypieki i desery świąteczne.

Wypełnione karty zgłoszeniowe możecie Państwo składać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem e-maila (skan) w siedzibie Wydziału, do dnia 7 grudnia 2015– decyduje data wpływu do Wydziału. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym między innymi zawarta jest definicja potrawy bożonarodzeniowej.

Cele konkursu to przede wszystkim identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych potrawach przygotowywanych z okazji świąt Bożego Narodzenia w gospodarstwach domowych bądź przez lokalnych rzemieślników czy restauratorów, poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego, a także upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki), rzemiosła  i przetwórstwa oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z:

  1. Aleksandrą Jaszczuk (ajaszczuk@wzp.pl tel: 91 44 10 215)
  2. Paulina Makatun – Hałas (pmakatun@wzp.pl tel: 91 44 10 233)

    Karta zgłoszenia 2015.doc

    Regulamin Konkursu na Tradycyjnę Potrawę Bożonarodzeniową 2015.pdf

opublikowano 19 listopada 2015