Konkurs POIR dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich – działanie 3.2.1 badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór na konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich – to specjalna koperta finansowa, dzięki której firmy chcące inwestować w miastach średniej wielkości lub w gminach sąsiadujących z nimi będą mogły uzyskać do 20 mln zł dofinansowania.

39 miejscowości z województwa zachodniopomorskiego znajduje się na liście  gdzie mogą być realizowane projekty w ramach niniejszego konkursu.

W ramach działania 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Alokacja dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł.

  1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.
  2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość  50 mln EUR.
  3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
  4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
  5. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:

1)         na prace rozwojowe 450  tys. zł;

2)         na usługi doradcze 500 tys. zł.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce.

Więcej szczegółów na stronie PARP:

http://poir.parp.gov.pl/content/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-nabor-2018-miasta-srednie

opublikowano 29 czerwca 2018