KONKURS – SOŁTYS ROKU 2022

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza aktywnych sołtysów
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego
do udziału w
X edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2022

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.

„Sołtys Roku” 2022 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2021.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2022 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek,
w terminie do 8 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2022

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów,
którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości
po 6 000,00 PLN

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://wrir.wzp.pl/soltys-roku

 

 

 

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2022Załąc

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2022- karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2022 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2022 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2022 – klauzula RODO

 

opublikowano 31 marca 2022