Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla KKBOF. Za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego tutaj prosimy o wyrażenie swojej opinii i uwag to treści prezentowanego dokumentu.

Strategia ZIT to zupełnie nowe narzędzie w zakresie kreowania rozwoju terytorialnego oraz zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi w Polsce oraz w Europie. Pojawienie się w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 narzędzia, jakim są ZIT świadczy o dużym znaczeniu podejścia zintegrowanego do rozwoju funkcjonalno – przestrzennego ośrodków miejskich oraz silnym ukierunkowaniu na realizację strategii terytorialnych. Miasta i ich obszary funkcjonalne odgrywają współcześnie podstawową rolę w kreowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnieniu dostępu do usług publicznych dla mieszkańców, społeczności okolicznych gmin oraz turystów. Od czasu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego w grudniu 2009 r. systematycznie na znaczeniu zyskuje kwestia terytorialnego wymiaru wsparcia w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Konsekwencją tego podejścia jest bardziej efektywne dostosowanie interwencji do potrzeb różnych rodzajów terytoriów.

Głównymi celami Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest:

  1. Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związana z barkiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa,
  2. Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
  3. Realizacja zintegrowanych problemów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych,
  4. Zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Przy pomocy instrumentu ZIT możliwe będzie realizowanie przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Koszalina, Kołobrzegu i Białogardu pozwoli na uzyskanie wsparcia finansowego ze środków m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zintegrowanych projektów. Odpowiadają one zdiagnozowanym potencjałom obszaru, niwelując przy tym istniejące i pojawiające się bariery rozwojowe. Efektem takiego podejścia to rozwoju KBOF będzie dyfuzja procesów rozwojowych poza największe ośrodki miejskie – na cały zintegrowany obszar KKBOF. Ponadto realizacja zintegrowanych inwestycji w naszym obszarze przyczyni się do wzmocnienia realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, wpisując się przy tym w założenia aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacji zapisów Strategii ZIT podejmują się partnerzy porozumienia o współpracy w ramach KKBOF: Gmina Będzino, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina i Miasto Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo, Gmina Ustronie Morskie.

 Strategia ZIT KKBOF listopad 2014 – pobierz