Konsultacje PSZOK

Sołtys, Rada Sołecka Będzina w porozumieniu z Wójtem Gminy Będzino

Zapraszają Mieszkańców Będzina do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zlokalizowania Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce numer 85/13 w miejscowości Będzino (teren za byłym Posterunkiem Policji).

W ramach konsultacji odbędzie się wyjazd studyjny dla Mieszkańców Będzina do Ustronia Morskiego w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w celu zwiedzenia funkcjonującego punktu zbiórki odpadów. Miejsce wyjazdu: Dom Kultury w Będzinie.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłoszenie się do Sołtysa Będzina do dnia 07 czerwca 2016 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie tajnego głosowania, które odbędzie się w siedzibie Domu Kultury w Będzinie w dniu 11 czerwca 2016 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć ulotkę