Konsultacje społeczne dot. koncepcji wprowadzenia ewentualnego spowolnienia ruchu na drogach osiedlowych w Mścicach

Zwracamy się do właścicieli nieruchomości przyległych do ulic:

– Południowej,

– Północnej,

– Tulipanowej,

– Gerberowej,

– Różanej,

o wyrażenie swojej opinii na temat propozycji wykonania spowolnienia ruchu poprzez zamontowanie szykan w lokalizacjach jak na załączonych rysunkach.

Zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w konsultacjach oraz składania wszelkich uwag i wniosków w formie pisemnej  ( urna przy wejściu do budynku UG Będzino lub wszelkie usługi pocztowe ) w nieprzekraczalnym  terminie do 17 maja 2021 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników o udostępnienie powyższej informacji jak największej liczbie osób. W dobie pandemii jest to jedyny bezpieczny środek komunikacji, ale nie wszystkim dostępny.

Kliknij aby pobrać materiały

 

opublikowano 9 kwietnia 2021