Szanowni Państwo,
W związku z okresem konsultacji opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierunkiem Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi, rolników i ich rodziny do wyrażenia opinii na temat strategicznego co do rozwoju obszarów Państwa zamieszkania dokumentu. Wszelkie informacje w tym treść zarysu strategii oraz wskazówki dotyczące składania opinii znajdziecie Państwo w na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakładce „konsultacje społeczne” pod adresem http://www.zodr.pl/zasis/konsultacje.html. W załączeniu znajduje się formularz wyrażenia opinii w konsultacjach, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: strategiawpr@zodr.pl

Informacja – otwórz