Konsultacje strategii

konsultacje
Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczncznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016-2024
Formularz opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2024