Konsultujemy działania na obszarach rewitalalizowanych

W dniu 22. i 23. maja 2017 r. w świetlicach w Strachominie i Tymieniu zorganizowane zostały warsztaty grupowe z mieszkańcami Strachomina, Tymienia i Łopienicy dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.

Spotkanie prowadził zewnętrzny ekspert gminy pan Sławomir Kozieł.  Mieszkańcom w krótkiej prezentacji przekazane zostały podstawowe informacje o realizowanym projekcie i źródłach jego finansowania, a następnie zapoznano miejscową społeczność z definicjami dotyczącymi rewitalizacji i etapami procesu przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Udzielano także odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości związane z aspektami procesu rewitalizacji.

Następnie spotkanie przybrało charakter warsztatowy i polegało na przygotowaniu w grupach listy potrzeb mieszkańców miejscowości w aspekcie społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, środowiskowym i pomysłów na projekty, które mają być odpowiedzią na istniejące potrzeby wynikające z obecnych problemów. W ostatniej części spotkania grupa odbyła pod okiem moderatora, wójta, radnych i sołtysów spacery badawcze po najważniejszych punktach miejscowości wymagających rewitalizacji.

Konsultacje w Strachominie

[av_gallery ids=’14350,14351,14352,14353,14354,14355,14356,14357,14358,14359,14360,14361,14362,14363′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-yy3dgt’]

Konsultacje w Tymieniu

[av_gallery ids=’14364,14365,14366,14367,14368,14369,14370,14371′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-ob5d65′]

opublikowano 26 maja 2017