Konsultujemy działania na obszarach rewitalalizowanych

W dniu 22. i 23. maja 2017 r. w świetlicach w Strachominie i Tymieniu zorganizowane zostały warsztaty grupowe z mieszkańcami Strachomina, Tymienia i Łopienicy dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.

Spotkanie prowadził zewnętrzny ekspert gminy pan Sławomir Kozieł.  Mieszkańcom w krótkiej prezentacji przekazane zostały podstawowe informacje o realizowanym projekcie i źródłach jego finansowania, a następnie zapoznano miejscową społeczność z definicjami dotyczącymi rewitalizacji i etapami procesu przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Udzielano także odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości związane z aspektami procesu rewitalizacji.

Następnie spotkanie przybrało charakter warsztatowy i polegało na przygotowaniu w grupach listy potrzeb mieszkańców miejscowości w aspekcie społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, środowiskowym i pomysłów na projekty, które mają być odpowiedzią na istniejące potrzeby wynikające z obecnych problemów. W ostatniej części spotkania grupa odbyła pod okiem moderatora, wójta, radnych i sołtysów spacery badawcze po najważniejszych punktach miejscowości wymagających rewitalizacji.

Konsultacje w Strachominie

Konsultacje w Tymieniu