Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych

W radosnej, świątecznej atmosferze przebiegał gminny konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych”, który 10 grudnia 2014 odbywał się w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. Inicjatorem konkursu i współorganizatorem już po raz siódmy był ZODR w Barzkowicach – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Będzino – Pan Henryk Broda, który wraz ze Starostą Koszalińskim Marianem Hermanowiczem przywitali gości i dokonali uroczystego otwarcia spotkania.

Do tegorocznego konkursu z terenu gminy zgłoszono 36 potraw w 3 kategoriach: potrawy z ryb, wypieki świąteczne, potrawy mączne z kapusty i zupy. Największym zainteresowaniem uczestniczek cieszyła się kategoria pierwsza, gdzie wpłynęło 14 zgłoszeń. Najaktywniejszymi okazały się mieszkanki sołectwa Dobrzyca.  W oparciu o przyjęte w regulaminie kryteria, wśród których znalazły się między innymi: walory smakowe, wyeksponowanie potrawy, powiązanie z tradycją. Komisja, której przewodniczyła Sylwia Halama z UG w Będzinie oceniła zgłoszone do konkursu potrawy i wyłoniła laureatów.

   W trzech kategoriach konkursowych nagrody główne – Wójta Gminy Będzino zdobyli:

    • “Potrawy rybne” – Magdalena Tomicka z Wierzchominka za sandacza faszerowanego w galarecie

    • “Potrawy mączne, z kapusty, zupy”- Zofia Trznadel z Dobrzycy za pierogi z kaszy gryczanej z borowikami,

    • “Wypieki świąteczne” – Agnieszka Kwiatkowska z Będzina za drożdżową gwiazdę betlejemską

Przyznano dodatkowo 13 nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów konkursu, pozostali uczestnicy zostali obdarowani upominkami.

Oprócz zmagań konkursowych organizatorzy przygotowali zaproszonym gościom wiele dodatkowych atrakcji. Do nich należy zaliczyć niewątpliwie pokazy: dekorowania potraw metodą carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach) oraz przygotowanie świątecznego stołu. W profesjonalny sposób przeprowadzili je uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Pani Alicji Chądzyńskiej. Duże emocje wzbudził quiz na temat wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia.

Podczas konkursu w świątecznym repertuarze wystąpiły zespoły działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie – „Popowianie” z Popowa oraz „Kwiaty Polskie” z Tymienia.

Konkurs ma wielu sprzymierzeńców, którym bliska jest idea pielęgnowania tradycji Świat Bożego Narodzenia. Wspierają oni organizacyjnie i finansowo organizację konkursu. Dzięki ich wsparciu laureaci i pozostali uczestnicy imprezy zostali obdarowani nagrodami i upominkami. Dziękujemy serdecznie:  Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie Andrzejowi Nożykowskiemu, Wice-Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie Krystynie Najdzion, Radnej Gminy Będzino Lucynie Parol, Radnej Powiatu Koszalińskiego Elżbiecie Góral, Zarządowi Gminnego Klubu PSL w Będzinie, PZZ w Stoisławiu, Piekarni „Bajgiel” w Będzinie, Radzie Powiatu Koszalińskiego ZIR w Szczecinie i Zespołowi Szkół w Boninie.

Składając najserdeczniejsze życzenia radosnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia mamy nadzieje na spotkanie za rok na VIII konkursie.

Irena Dacko, Krystyna Polańczyk- ZODR w Barzkowicach, TZD w Koszalinie

[nggallery id=178]

opublikowano 12 grudnia 2014